Iedere jeugdhulpregio kocht voorheen zelf jeugdbescherming in bij de gecertificeerde instellingen (GI’s). Er werden verschillende tarieven en verschillende afspraken gehanteerd per GI en per regio. We hebben de ambitie waargemaakt om voor de zeven jeugdhulpregio’s en de betrokken GI’s in Gelderland een uniform contract op te stellen en eenduidige afspraken te maken over kwaliteit, gewenste ontwikkelingen, tarieven, registreren en monitoren.

Zo werken we toe naar een bestendige Jeugdbescherming in Gelderland, waarbij er minder tijd gaat naar administratie en zoeken naar hulp en meer tijd naar het begeleiden van jeugdigen en gezinnen.

De Raamovereenkomst vormt met de bijlagen het totaal aan afspraken die de Gelderse jeugdhulpregio’s en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) samen maken. De Raamovereenkomst kent uniforme tarieven zodat alle regio’s gelijke tarieven betalen. Tegenover deze tarieven staan resultaatafspraken die zorgen voor een meer efficiënte bedrijfsvoering bij de GI’s.