Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming

Ieder kind moet in veiligheid kunnen opgroeien en elke volwassene moet in veiligheid kunnen leven. Dat vinden de mensen van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. De gezamenlijke Gelderse gemeenten en veiligheidspartners willen nú de ongebruikte ruimte gaan benutten om met de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming een flinke sprong voorwaarts te maken.

De zeven jeugdhulpregio’s in Gelderland komen samen met vier Gecertificeerde Instellingen, drie Veilig Thuisorganisaties en de Raad voor de Kinderbescherming tot een Verbeteragenda voor de Jeugdbescherming. Aanleiding is het rapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd' van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2019). Hieruit komen veel problemen in de organisatie en uitvoering van de jeugdbescherming naar voren, die ook in Gelderland worden herkend.

De ambitie is om beter met elkaar te gaan samenwerken, vanuit één visie, met dezelfde werkwijze en eenduidige formulieren. Zodat een gezin kan rekenen op een vast team van contactpersonen: professionals vanuit het lokale team van de gemeente en de veiligheidsorganisaties, die van elkaar weten wat ze doen in het gezin en elkaar daarin aanvullen.

Iedere jeugdhulpregio kocht voorheen zelf jeugdbescherming in bij de gecertificeerde instellingen (GI’s). Er werden verschillende tarieven en verschillende afspraken gehanteerd per GI en per regio. We hebben de ambitie waargemaakt om voor de zeven jeugdhulpregio’s en de betrokken GI’s in Gelderland een uniform contract op te stellen en eenduidige afspraken te maken over kwaliteit, gewenste ontwikkelingen, tarieven, registreren en monitoren.